Alle hardloopevenementen in de loopagenda van Hardloopkalender.nl zijn met de hand gecontroleerd op hun juistheid. Ondanks dat wordt je geadviseerd altijd de juistheid van de gegevens na te gaan bij de organisatie van het betreffende hardloopevenement.
Door bijvoorbeeld wijzigingen met betrekking tot het hardloopevenement nadat de informatie is toegevoegd aan de loopagenda van hardloopkalender.nl kunnen er sporadisch toch onjuistheden optreden.

CheckPoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan CheckPoint.